Μετανάστες και πάλι

ΑΜΩΜΟΣ

Με το σκληρό ευρώ για να πάμε σε χαμηλή ανεργία οι μισθοί θα πρέπει να «προσαρμοστούν» σε βαλκανικά επίπεδα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ αδέλφια Έλληνες σταθήκαμε κατώτεροι των Ιστορικών περιστάσεων και επομένως …καλή μετανάστευση και πάλι!

 

 

 

Δείτε την αρχική δημοσίευση