Ευφυής Στρατηγική και Εφαρμοσμένη Διακλαδικότητα – Η Γερμανική Εκστρατεία στη Νορβηγία