Άγιος Γρηγόριος o Θεολόγος (25 Iανουαρίου)

ΑΒΕΡΩΦ

Εάγγελος . Δάκας, Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Εναι κπληκτικό τό τι πολλές φορές ο μεγάλες δυνάμεις δέν ξεπηδον πό νθρώπους μέ φυσική ρώμη καί σχύ θέσεως. Σέ πολλές περιπτώσεις πρόσωπα ταπεινά, πού κανένας δέν πολογίζει, γιναν ο μοχλοί γιά τήν νατροπή καταστάσεων, κατεστημένnων, καθεστώτων.

Κι ν ατό γιά τόν κόσμο εναι ξαίρεση, γιά τό χρο τς κκλησίας ποτελε τόν κανόνα. «Βλέπετε γάρ τήν κλσιν μν, δελφοί, τι ο πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ο πολλοί δυνατοί, ο πολλοί εγενες, λλά… τά σθεν το κόσμου ξελέξατο Θεός, να καταισχύν τά σχυρά», σημειώνει π. Παλος…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.247 επιπλέον λέξεις