Οι 7 πληγές του Απολιτισμού.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Στείριδα – el Steiri – Στείρι Βοιωτίας:
Του ΡΟΒΗΡΟΥ ΜΑΝΘΟΘΥΛΗ 1ο υπουργός Παιδείας που έχει βγάλει το Γυμνάσιο με πολιτικές πιέσεις. 2ο υπουργός…

Βαθμολογία: