Οι ηγεμόνες που γκρεμίζουν: Ελλάδα και ξένος παράγοντας

Προδρομικός

Γράφει ο Γιώργος Μαλούχος 
«H Ελλάς θέλει σχηματίσει έν Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν»: στις 22 Ιανουαρίου 1830 οι τρεις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία συνυπέγραφαν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το πρώτο άρθρο του οποίου ξεκινούσε με την παραπάνω διατύπωση που “έκανε” την Ελλάδα κράτος. Είναι τραγικό, αλλά τα πιο πολλά από αυτά τα “δίκαια” του 1830 όπως πιο πάνω περιγράφονται, η σημερινή Ελλάδα δεν τα διαθέτει πια. Κι αυτό είναι κάτι που δεν συνέβη σε καμία άλλη πτώχευση στην ιστορία της, σε τέτοιο τουλάχιστον πρωτοφανή βαθμό. Ποτέ ως τώρα.Σε αντίθεση με άλλα κράτη της εποχής του σχηματισμού των εθνών κρατών είχε από τη γέννησή του εξαρτηθεί πλήρως από τους ξένους. Οχι από κάποια “ιδιαιτερότητα” ή “ανικανότητα” των Ελλήνων να αυτοκυβερνηθούν, όπως πολλοί ίσως πιστεύουν, αλλά για τον πολύ απλό λόγο ότι η εθνική επανάσταση…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 424 επιπλέον λέξεις