Πιέζει η ΕΤΥΚ για τα δάνεια

Food for Thought

Υποχρέωση της Ελληνικής Τράπεζας, να παραχωρεί μέχρι και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια στα μέλη της ΕΤΥΚ. Αυτό προκύπτει από απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο παρέπεμψε η ΕΤΥΚ διαφορά που είχε με την Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το ΤΕΣ, «διαπιστώνεται παραβίαση όρων εργοδότησης, από πλευράς της εργοδοτικής πλευράς». Η διαφορά αφορά στα δάνεια που παραχωρούνται από την τράπεζα στα μέλη της ΕΤΥΚ, κάτω από εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, με πιο προνομιακό, το δάνειο μέχρι 85.000 ευρώ, με επιτόκιο 0,56%.

Τα συγκεκριμένα δάνεια παραχωρούνται εδώ και χρόνια, με όρους αρκετά πιο ευνοϊκούς από εκείνους που είδαμε στα αμφιβόλου ηθικής υπόστασης δάνεια που είχαν παραχωρηθεί σε άλλους τραπεζικούς και δη τους υψηλόμισθους.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση που η Ελληνική Τράπεζα παραβίασε, προνοεί:

  • – Στεγαστικό δάνειο μέχρι 85.000, με επιτόκιο 0,56%
  • – Δάνειο αυτοκινήτου μέχρι 16.000 με επιτόκιο 0,83%
  • – Δάνειο Καθαριστριών μέχρι 24 μηνιαίους μισθούς, με επιτόκιο 0,83%
  • –…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 964 επιπλέον λέξεις