Απαραίτητη και περιβαλλοντικά ασφαλής η μεταφορά υδάτων από την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου στο κομβικό υδρολογικό σύστημα της Λίμνης Παμβώτιδας – Ποταμός Καλαμάς

dasarxeio.com

potamos aoos 1

του Φώτη Π. Μάρη
Αναπλ. Καθηγητή Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
fmaris@fmenr.duth.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση 301 επιπλέον λέξεις