Κ.Υ.Α.: Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

dasarxeio.com

YPEKA43

Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ-45 Β/15-1-14): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας α της απόφασης του ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ-21 Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του ν. 4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 73 επιπλέον λέξεις