Θέσεις για Δασοπόνους & Δασολόγους σε ερευνητικά προγράμματα

dasarxeio.com

TEIΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις εξής θέσεις: 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 196 επιπλέον λέξεις