Μια τράπεζα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Για μοίρασμα επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατηγορούνται μια σειρά από τραπεζίτες, υπάλληλοι και επιχειρηματίες. Το ποσό φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δόθηκαν παρανόμως σε επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Το πρώην αφεντικό του ΤΤ, Άγγελος Φιλιππίδης, για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, δήλωσε από το εξωτερικό ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες – Συστημικές τράπεζες θεωρούνται οι ιδιωτικές τράπεζες στις οποίες δόθηκαν δάνεια σε επιχειρήσεις, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις. Αυτά είναι τα λεγόμενα “επισφαλή”.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 681 επιπλέον λέξεις