Θα κλάψουν μανούλες…

αἰέν ἀριστεύειν

Δημήτρης Μηλάκας

Τα όσα αποκαλύπτονται για τις μίζες στα εξοπλιστικά μπορούν να αποκτήσουν τη σωστή (τεράστια) διάστασή τους, αν κάποιος έχει κατά νου ότι οι ελληνικές αγορές όπλων από το 1996 μέχρι το 2004 ήταν κολοσσιαίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένου τούτου και αν υπολογίσει κανείς:

1. τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν αυτήν την περίοδο και τα χρήματα που καταβλήθηκαν,
2. ότι τα εν λόγω χρήματα προήλθαν κατά κύριο λόγο από δανεισμό (άρα συνεισφέρουν στο χρέος και στη χρεοκοπία),
3. ότι κατά το κοινώς λεγόμενο η μίζα για να «πάρει μπροστά» το κάθε πρόγραμμα έφτανε και το 10% της συνολικής δαπάνης,
4. ότι τέτοιου είδους κορυφαίες στρατηγικές (και δαπανηρές) προμήθειες δεν τις αποφασίζουν μόνοι τους (χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση των προϊσταμένων τους πρωθυπουργών) οι εκάστοτε υπουργοί.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 183 επιπλέον λέξεις