ΞΕΚΙΝΑΜΕ | Το 2014 θα είναι πολύ καλή χρονιά για την Πάρο!

ΤΑ ΝΕΑ ● Πάρου - Αντιπάρου

 

b_wb_w_13200

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗστην Πάρο είναι η εξής: Ένας συνεχώς συρρικνούμενος αριθμός συμπολιτών μας διαθέτει ακόμη κάποιες οικονομίες στην «άκρη», από τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε δουλειά στο νησί, είτε από τον εκπνέοντα τουριστικό τομέα, είτε από τη δεκαετή ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας και το εμπόριο που συνδεόταν με αυτούς τους τομείς.

Η μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών της Πάρου …

Δείτε την αρχική δημοσίευση 505 επιπλέον λέξεις