Δ.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.dskalamatas.gr

Καλαμάτα 30 Δεκεμβρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

***********************

         Σας ενημερώνουμε ότι από το Φορολογικό Σύμβουλο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ. Ευστάθιο Μπακάλη, συντάχθηκε και απευθύνθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών ερώτημα, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής :

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Το Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας

1. Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)

2. Διεύθυνση Βιβλίων & Στοιχείων (Δ15)

 

Θέμα:

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των Δικηγόρων.

 

***********************

I. Με τη διάταξη του άρθρου 3§45 του Ν. 4110/2013, προστέθηκε υποπερ. εε’ στο άρθρο 31§1 περ. α’ του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και, δυνάμει αυτής, για  τις δαπάνες, που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, κατ’ ακολουθίαν και των…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 605 επιπλέον λέξεις