Το αίσχος της «φιλανθρωπίας»

Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

«Οταν δίνω φαγητό στους φτωχούς με λένε άγιο. Όταν ρωτώ γιατί οι φτωχοί δεν έχουν φαγητό με λένε κομμουνιστή» (Nτομ Χέλντερ Καμάρα του Ρεσίφε, ο ‘κόκκινος επίσκοπος’).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 959 επιπλέον λέξεις