Η ιστορία της διώρυγας του Σουέζ και οι Κασιώτες (1869-1960)- Μέρος 6ο