Γιατί ενόχλησε την ΑΥΓΗ η «Οικουμενική Αριστερά»;

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Κι όμως, το πρόβλημα στο άρθρο του Μακριδάκη είναι ότι περιορίζει την (ενδιαφέρουσα) πρότασή του στα πλαίσια μιας «αριστεράς», η οποία απλά δεν υπάρχει – και με αυτό τον τρόπο την απονευρώνει και την ακυρώνει ο ίδιος…

Οικουμενική Αριστερά. Η ρεαλιστική και ώριμη πολιτική πρόταση

Του Γιάννη Μακριδάκη
Τα τρία τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια επαναστατική διαδικασία στη βάση της ελληνικής κοινωνίας (όπως και σε όλο τον δυτικό κόσμο), μια δυναμική διαδικασία αλλαγής πορείας της διαρκούς επανάστασης των αθρώπων επί της γης.

Οι άνθρωποι των δυτικών καταναλωτικών κοινωνιών, ερχόμενοι πλέον πρόσωπο με πρόσωπο με το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η έως τώρα προσέγγισή τους στην ζωή, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα όντα, η προσπάθεια πλήρους κυριαρχίας τους επί του οικοσυστήματος, η απομύζηση δίχως αναπλήρωση των φυσικών πόρων και η παραγωγή απορριμμάτων, στρέφονται τώρα γοργά προς την σταδιακή αποδόμηση αυτού…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 813 επιπλέον λέξεις