Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας;

Η Ασπίδα του Αχιλλέα

Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας;Ὑπῆρχε τρόπος καί μαλάκωναν οἱ πρόγονοί μας, τὶς πέτρες καὶ τοὺς χαυλιόδοντες:

Στὸν Ἀκροκόρινθο ὑπαρχουν αὐτὰ τὰ τείχη.
(Ἐπάνω φωτογραφία).

Εἶναι κατασκευασμενα ἀπὸ ὀγκώδεις πέτρες, συνδεδεμένες μεταξύ τους ἀπόλυτα, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήθηκε συγκολλητικὸ ὑλικὸ.
Τέτοια τείχη ἐχουμε καὶ σὲ ἀλλὰ μέρη τῆς Ἑλλαδας, καθὼς καὶ σὲ ἀλλὰ μέρη τοῦ κόσμου, ὅπως στὸ Περοῦ, τὸ περίφημο τεῖχος στὸ Kycko.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 199 επιπλέον λέξεις