Χριστουγεννιάτικες ευχές 2.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Comics Trades!:
Χριστουγεννιάτικες ευχές, μέσα από κάρτες περασμένων δεκαετιών, με εικόνες που αρέσουν σε όλους και φέρνουν στο νου αγνές…

Βαθμολογία: