Δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος όταν οι άλλοι κοιμούνται δίπλα σ’ένα μαγκάλι

Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δείτε την αρχική δημοσίευση 4 επιπλέον λέξεις