Στην Ελλάδα της κρίσης δημιουργεί παγκόσμιες καινοτομίες

Olympia.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ TIMETV

Σε επίπεδο τεχνογνωσίας δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τους μεγάλους πολυεθνικούς ανταγωνιστές της. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι έχει εκπλήξει ευχάριστα από την άποψη των προϊόντων που παράγει. Ο λόγος για τη ΒΙΟΡΥΛ, μια εταιρεία η οποία δραστηροποιείται στον χώρο των αρωμάτων βιομηχανικής χρήσης και η

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.416 επιπλέον λέξεις