Πλειστηριασμοί: Τι προβλέπεται για τους εγγυητές – Πότε αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμού

Προστασία για τους εγγυητές δανείων και απώλεια της αναστολής του πλειστηριασμού αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προβλέπουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς που συζητείται από σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα, για τους εγγυητές, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι απολαύουν της ίδιας προστασίας με τους πρωτοφειλέτες και με τις ίδιες προϋποθέσεις (εισοδήματος, περιουσίας κλπ.) που ισχύουν για τους δεύτερους. Προβλέπεται επιπλέον, ότι εφόσον ο πρωτοφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου τότε η τράπεζα δεν θα μπορεί να στραφεί κατά του εγγυητή, ανεξαρτήτως αν αυτός πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση.

Όπως είναι γνωστό με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία οφειλετών, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του μηνιαίου εισοδήματός για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ και 20% στο υπερβάλλον.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και έμπορους το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις μηνιαίες δόσεις συνολικά, τότε αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης διευκρίνιζαν ότι η υπεύθυνη δήλωση προς την τράπεζα με την οποία ο οφειλέτης θα πιστοποιεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στη ρύθμιση, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στη διάρκεια του 2014, δηλαδή μπορούν να προστατευθούν και δάνεια που ενδεχομένως θα «κοκκινίσουν» μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014 «ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση».

πηγη