Χαμογελᾶ ἔτσι διότι μποροῦν πλέον τὰ ἀφεντικά του νὰ ἀφήσουν τοὺς Ἕλληνες ἄνευ ἑστίας.