Ο νόμος για την «ακινησία αυτοκινήτων»

60gr Promotion Web Νews

image

Ο νόμος του 1953

Ο νόμος «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» του 1953, που ψηφίστηκε επί βασιλέως Παύλου, επιτρέπει «σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο ημέρες τον μήνα». Εκείνη την εποχή προβλεπόταν ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται μόνο από τον έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 400 δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας.

Το 2003 το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο 1132 προχώρησε σε διευκρινίσεις για τη διαδικασία προσωρινής χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, η ΠΟΛ αναφέρει:

  • ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 1,90 ευρώ για κάθε μέρα, δηλαδή συνολικά για δύο ημέρες τον μήνα
  • η προσωρινή άδεια θεωρείται από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας, οι οποίες εκδίδουν ειδική πινακίδα από χαρτόνι «Μ»
  • οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν τις πινακίδες από χαρτόνι…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 276 επιπλέον λέξεις