Καταρρίπτεται τὸ παραμυθάκι τῶν «προσφύγων» λόγῳ πολέμου.