Τα Υπουργεία υγείας και περιβάλλοντος προειδοποιούν με ανακοίνωση τους: περιορίστε τα τζάκια για λόγους υγείας