Παρουσίαση του βιβλίου για τον Κώστα Ζουράρι

Olympia.gr

Άξιον & Δίκαιον – Ζουράρις – Καλεάδης – Τσιαντής
Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Καλεάδη για την ζωή του Κώστα Ζουράρι.
Η εκδήλωση έγινε στο Στέκι της Σπίθας, 14.12.2012
Ομιλητές:
0:00:00 – 0:35:00 Κώστας Τσιαντής (κεντρικός ομιλητής)

0:35:15 – 1:08:30 Κώστας Ζουράρις (τιμώμενο πρόσωπο)
1:08:30 – 1:11:54 Γιώργος Καλεάδης (συγγραφέας)

Δείτε την αρχική δημοσίευση