ΠΟΛ. 1257/2013: Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ B 3099/2013)

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

 • ΑΔΑΒΛΓΒΗ-4Η1
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΠΟΛ 1257
 • Στοιχεία ΦΕΚ: 3099/Β/2013
 • Θέμα: Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
 • Τελικός Υπογράφων: Υπουργός – Γιάννης Στουρνάρας –
 • Ημερομηνία Απόφασης: 04/12/2013
 • Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/12/2013 13:01:03
 • Είδος Απόφασης: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 • Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • Μονάδα: ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 • Θεματική
  • Οικονομία και Οικονομικά
 • Αρχείο Λήψη Αρχείου
  SHA-256: 955b759409368843a82c9f84bd891848ca8fe070b4650fc618fa61438e8a2e06

ΠΗΓΗ – http://et.diavgeia.gov.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 3.462 επιπλέον λέξεις