ΚΕΝΑΠ: Εξαιρετική και μοναδική διάκριση για το σύνολο των ΕΔ

Greek National Pride

Training-c-NMIOTC-03

Μία πολύ σημαντική και μοναδική μέχρι σήμερα διάκριση επέτυχε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ, NATO Maritime Interdiction Operational Training Center-NMIOTC) που εδρεύει στη Σούδα, η οποία αντανακλά πολύ θετικά τόσο στο Κέντρο όσο και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα.

Το Κέντρο συμμετείχε στη δοκιμασία πιστοποίησης των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Κέντρα Αριστείας και Εκπαίδευσης) του ΝΑΤΟ, με σκοπό την εναρμόνισή του στις επερχόμενες νέες διαδικασίες και την περαιτέρω διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών προϊόντων.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης του ΚΕΝΑΠ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 2012 και διήρκεσαν ένα χρόνο. Η Ανώτατη Διοίκηση Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ (Allied Command Transformation-ACT), χορήγησε την «Χωρίς Περιορισμούς Διαπίστευση για την Ποιότητα των Παρεχομένων Προϊόντων Εκπαίδευσης (Quality Assurance Unconditional Accreditation)», η οποία έχει ισχύ 6 ετών, έως το Νοέμβριο 2019.

Πλέον, το ΚΕΝΑΠ, αποτελεί το πρώτο, μέχρι τώρα, Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΝΑΤΟ που πιστοποιείται με την υψηλότερη μορφή πιστοποίησης, οπότε δύναται να δημιουργεί αυτόνομα εσωτερικές διαδικασίες για την…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 210 επιπλέον λέξεις