Ἔφυγε ἀνεψιὸς Σιούφας, ἦλθε υἱὸς Ἀναγνωστόπουλος (Τί ἔλεγε ὁ Ἀντώνης τό 2009; Θά γκρέμιζε τά τζάκια;)