ΦΕΚ 3117 – ΠΟΥΛΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Olympia.gr

20131211-161037.jpg

ΦΕΚ 3117 τεύχος Β αναφορικά μα τον νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων.
Διαβάστε το άρθρο 8, παράγραφος 6 …

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2 επιπλέον λέξεις