Τότε μήπως γεννήθηκα σκλάβος γιά νά πεθάνω σκλάβος;