Η αναπόφευκτη κατάρρευση της κυβέρνησης και τα σωσίβια…

αἰέν ἀριστεύειν

Οι νόμοι της ιστορίας, (δηλαδή η «αντικειμενικότητα» της κίνησης) είναι πιο ισχυροί από οποιαδήποτε υποκειμενική βούληση.

H ενσωμάτωση των υποκειμένων της «αριστεράς» στις επιταγές της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης επέφερε μια ιστορική, καταστροφική ισοπέδωση των πάντων και κάθε υποκειμενικού κυττάρου (ιμάντα) της λαϊκής κίνησης. Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός παράγοντας της «λαϊκής αδράνειας» και της μακρόχρονης παράτασής της.

Αυτός, όμως είναι ο υποκειμενικός παράγοντας της…ιστορίας. Βασικός, αλλά ΟΧΙ ο καθοριστικός.

Ο καθοριστικός είναι ο αντικειμενικός παράγοντας της ιστορίας: Οι αντικειμενικοί νόμοι της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και κτηνωδίας και η σεισμική ενέργεια της οργής που συσσωρεύει και συμπιέζει εκρηκτικά αυτή η καπιταλιστική βαρβαρότητα στα σπλάχνα της κοινωνίας. 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 525 επιπλέον λέξεις