«Παιχνίδι» για τους Ευρωπαίους η κλοπή του ονόματος της Μακεδονίας…

Olympia.gr

Time to resolve the Greece-Macedonia name game

Greece and Macedonia would have to agree on how to share the name (Photo: Boris Grdanoski)Greece and Macedonia would have to agree on how to share the name (Photo: Boris Grdanoski)

BRUSSELS – The countries in Balkans find themselves in different phases in the pre-accession process but normally they do progress over the years and pass to next phase in the lengthy accession process.

The recent enlargement package of strategy and progress reports draws the attention to the odd situation of Macedonia – or as it is internationally called: the former Yugoslav Republic of Macedonia. It is the only country in the Western Balkans that has been blocked from starting negotiations because

Δείτε την αρχική δημοσίευση 830 επιπλέον λέξεις