Τριήμερο γεμάτο τέχνη και φωτογραφία στη Θεσσαλονίκη