Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

αἰέν ἀριστεύειν

Με απλή λογική, η αναγκαιότητα της υπάρξεως της Αγορανομίας είναι απολύτως απαραίτητη.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αγορανομία καταργήθηκε προ ετών, όταν «έβαλε χέρι» σε εμπόρους πετρελαιοειδών που συνέπεσε (;) αμέσως μετά την είσοδό μας στο Ευρώ!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 345 επιπλέον λέξεις