Τα γερμανικά πλεονάσματα

Olympia.gr

Πριν τελειώσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ενώ εμαίνοντο οι μάχες στα γαλλικά και ιταλικά μέτωπα, προτού η Γερμανία και η Ιαπωνία συνθηκολογήσουν, οι ΗΠΑ, νέα ανερχόμενη δύναμη, απέδωσε απόλυτη προτεραιότητα στη δημιουργία Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1944 στο Μπρετόν Γουντς.

Στόχος ήταν και παραμένει η σταθερότητα στις διεθνείς πληρωμές. Προς τούτο δεν αρκεί η σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών, απαιτείται επίσης σταθερότητα εθνικών εξωτερικών ισοζυγίων. Κάθε εθνική ανισορροπία -είτε έλλειμμα είτε πλεόνασμα- υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα. Τα ελλείμματα ωθούν τα αντίστοιχα νομίσματα σε υποτιμήσεις, τα πλεονάσματα σε ανατιμήσεις.

Η διεθνής σταθερότητα υπονομεύεται εξίσου τόσο από τα μεν όσο και από τα δε. Ο Τζ. Μ. Κέινς εισηγήθηκε τα ελλείμματα να χρηματοδοτούνται με τα πλεονάσματα, προκειμένου να διατηρείται το επίπεδο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Η πρότασή του δεν έγινε δεκτή. Αντ’ αυτού, το ΔΝΤ ανέλαβε το ρόλο τελικού πιστωτή για τα εθνικά ελλείμματα και, μέσω αυτού, το…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 604 επιπλέον λέξεις