Ο μύθος του ελληνικού προϋπολογισμού

martin-feldstein01-02december2013

Ο οικονομολόγος, καθηγητής του Χάρβαρντ, Martin Feldstein, σε άρθρο γνώμης στο project-syndicate.org (που αναδημοσιεύεται σε διάφορα ηλεκτρονικά ΜΜΕ) με τίτλο «The Greek Budget Myth» αναγνωρίζει ότι φέτος θα υπάρξει πλεόνασμα στον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα σε αντίθεση με το πρωτογενές αναμένεται να παραμείνει στο 4,1% σε σχέση με το ΑΕΠ.

Πρόσφατα, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, οι τίτλοι των εφημερίδων διακήρυσσαν ότι η Ελλάδα θα έχει το 2013 έναν συνολικό ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Η είδηση ήταν εντυπωσιακή εάν ληφθεί υπόψη ότι μόλις το 2010, οι Έλληνες αξιωματούχοι αποκάλυπταν για πρώτη φορά την πραγματική κατάσταση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, όπου το δημόσιο έλλειμμα ξεπερνούσε το 10% του ΑΕΠ. Η τωρινή είδηση, σημειώνει ο αρθρογράφος, έμοιαζε πολύ καλή για να είναι αληθινή, με την Ελλάδα να εξαλείφει το δημόσιο έλλειμμα σε μόλις τρία χρόνια.

Στην πραγματικότητα η είδηση ήταν πράγματι πολύ καλή για να είναι αληθινή, σημειώνεται. Οι προσεκτικοί αναγνώστες που δεν έμμειναν στους τίτλους ανακάλυψαν γρήγορα ότι η πρόβλεψη για μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν παραπλανητική, καθώς το ΔΝΤ μιλούσε μόνο για «πρωτογενές» μηδενικό έλλειμμα, το 2013.

Το πρωτογενές έλλειμμα ή πλεόνασμα, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης , εξαιρουμένων των τόκων που πρέπει να πληρώσει για το χρέος της και των εσόδων από τους φόρους και άλλες επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι αποπληρωμές των τόκων ισχύουν για το δημόσιο χρέος που κατέχουν ιδιώτες και θεσμοί, όπως και για το δημόσιο χρέος που κατέχουν το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και άλλοι διεθνείς πιστωτές.

Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να κυμανθεί το 2013 στο 4,1% σε σχέση με το ΑΕΠ, μια ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με το 2010, αλλά ακόμη μακριά από τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού και του πρωτογενούς πλεονάσματος σημαίνει ότι το επιτόκιο για το ελληνικό δημόσιο χρέος θα είναι φέτος στο 4,1%.

Τα επιτόκια ωστόσο που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαιτέρα χαμηλά. Με δεδομένο ότι το χρέος της συνεχίζει να βρίσκεται φέτος στο 170% του ΑΕΠ, το 4,1% σε σχέση με το ΑΕΠ σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει, μεσοσταθμικά, επιτόκιο μόλις στο 2,4%, πολύ μικρότερο από το 9%, που επιβάλλει η αγορά στα ελληνικά δεκαετή ομόλογα.

Η διαφορά αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό μεταξύ του χαμηλότοκου βραχυπρόθεσμου χρέους και των εξαιρετικά ευνοϊκών όρων δανεισμού της Ελλάδας από τους επίσημους πιστωτές της. Εάν η Ελλάδα ήταν αναγκασμένη να δανείζεται σήμερα με τα επιτόκια των δεκαετών της ομολόγων, το έλλειμμα θα εκτοξεύονταν στο 6,5% σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο χρέος ή στο 11% σε σχέση με το ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό ελληνικό έλλειμμα θα έφθανε στο 15% σε σχέση με το ΑΕΠ, δημιουργώντας εκρηκτικές συνθήκες για το χρέος.

Η οικονομική αδυναμία της Ελλάδας αυξάνει το σημερινό επίπεδο του ελλείμματος. Πέντε χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης του ΑΕΠ έχουν οδηγήσει στη μείωση των φορολογικών εσόδων και στην αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι κυκλικές αυτές επιπτώσεις στα έσοδα και στις δαπάνες έχουν αυξήσει το συνολικό έλλειμμα κατά 5% σε σχέση με το ελληνικό ΑΕΠ. Σε μια κυκλικά προσαρμοσμένη βάση, ο συνολικός προϋπολογισμός της Ελλάδας θα επεδείκνυε φέτος πλεόνασμα 0,6% σε σχέση με το ΑΕΠ.  Αυτό επίσης  σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα εξέρχονταν από τη σημερινή της ύφεση θα άρχιζε και η μείωση του δημοσίου χρέους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όπως και ως προς το ΑΕΠ. Γενικότερα το δημόσιο χρέος μια χώρας αυξάνεται από το μέγεθος του δημοσιονομικού της ελλείμματος και μειώνεται από το μέγεθος του δημοσιονομικού πλεονάσματος.

Μια οικονομία ωστόσο με συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος της σε σχέση με το ΑΕΠ εάν ο αναπτυξιακός της δείκτης σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ ξεπερνά εκείνον του χρέους της. Όσον αφορά την Ελλάδα με ένα συνολικό έλλειμμα στο 4,1% σε σχέση με το ΑΕΠ και με τον δείκτη χρέους/ΑΕΠ στο 170%, η αναλογία χρέους θα μειώνονταν εάν ο συνδυασμός πληθωρισμού και πραγματική ανάπτυξης ξεπερνούσε το 2,4%. Για να το πούμε διαφορετικά, σημειώνει ο αρθρογράφος, τώρα που η Ελλάδα πέτυχε μηδενικό πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, το χρέος της θα αρχίσει να μειώνεται εάν ο ονομαστικός δείκτης ανάπτυξης ξεπεράσει τα μεσοσταθμικά επιτόκια που καταβάλλει για την εξυπηρέτηση του χρέους της.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το παραγόμενο δημόσιο χρέος συμβάλλουν επίσης στο έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του επιπέδου των εγχώριων επενδύσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε δομές και εξοπλισμό και του που δεσμεύεται για την χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων. Το ποσό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει τις αποταμιεύσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αφαιρείται από το ποσό που δανείζεται η κυβέρνηση.

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι αποταμιεύσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ξεπερνούν το επίπεδο επενδύσεων σε επιχειρήσεις και στέγαση σε τέτοιο σημείο που να αντισταθμίζουν την έλλειψη κρατικής ρευστότητας, οδηγώντας μικρό πλεόνασμα στις τρέχουσες συναλλαγές της χώρας. Με άλλη διατύπωση, η Ελλάδα μπορεί τώρα να χρηματοδοτεί το σημερινό επίπεδο κατανάλωσης και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και ιδιωτικών δαπανών, χωρίς να βασίζεται στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Για τα επόμενα χρόνια το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Ελλάδα θα έχει ένα προοδευτικά αυξανόμενο πρωτογενές πλεόνασμα και ένα προοδευτικά μειούμενο έλλειμμα. Αλλά εάν η Ελλάδα δεν μπορέσει να αυξήσει τον δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός θα παραμείνει ελλειμματικός και το χρέος θα παραμείνει στα σημερινά σχεδόν επίπεδα σε σχέση με το ΑΕΠ.

www.project-syndicate.org/commentary/martin-feldstein-explains-why-reports-of-the-greek-budget-deficit-s-elimination-are-much-exaggerated#loPqooiJJ26XWLXO.99

πηγη: http://mignatiou.com