«Κάποιοι ὅροι τῆς Τρόικας εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα»