Ἡ βλακεία εἶναι ἀνίκητος… Ὅπως καὶ οἱ διαστημόβλαχοι.