Είσοδος των Δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

yp_dioikhtis_metarrythmishsΣας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του N. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α’ 208), «[η] είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση ορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου των δικηγόρων σε φορείς του Δημοσίου παύει να ισχύει.

Επισυνάπτεται η σχετική, υπ’ αρίθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνημμένα αρχεία »vl1psh-8g8-signed.pdf

ΠΗΓΗ – http://www.dsa.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση