Γιατί δέν πέφτουν οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες τῶν ἀκινήτων;

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)