Σενάριο-σοκ του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Simatoros

Παίρνει ως παραδοχή την αθέτηση των δεσμεύσεων των Ευρωπαίων και την έξοδο του ΔΝΤ

Σενάριο-σοκ του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Σύγκρουση και αποχώρηση του ΔΝΤ από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας προβλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ καθώς προβλέπει ότι δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο και δεν θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα στη δεύτερη διάσωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού το Δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 156% το 2020 έναντι συμφωνίας για 124%.

Αυτή η εξέλιξη ακυρώνει τη συμφωνάι της δεύτερης διάσωσης της Ελλάδας, ενώ αποδέχεται ότι θα υπάρξει και τρίτο πακέτο στήριξης προς τη χώρα μας, χωρίς όμως τη συμμετοχή του ΔΝΤ, σε χρηματοδοτικό επίπεδο, καθώς δεν πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές.

Αν και ο ΟΟΣΑ δεν αναφέρεται στις πολιτικές ισορροπίες της Ευρωζώνης, εν τούτοις τα αποτελέσματα των μελετών και των μοντέλων του λαμβάνουν υπόψη τους τις πολιτικές εξελίξεις.

Η προσέγγιση του ΟΟΣΑ αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη στάση του…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 172 επιπλέον λέξεις