Ενημερωτικό για τη Διακήρυξη της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παιδείας Εγκώμιον

Antoine Blanchard

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της συνδικαλιστικής παράταξης «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί από όλες τις περιφέρειες της χώρας, από διάφορα συνδικαλιστικά σχήματα του κεντρο-αριστερού χώρου, οικολογικών σχημάτων και ανεξάρτητων κινήσεων συνδιαμορφώσαμε μια ευρείας αντίληψης συνδικαλιστική συμπαράταξη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 399 επιπλέον λέξεις