Ο «ξαφνικός θάνατος» του δημοσίου πανεπιστημίου.

Στείριδα - el Steiri - Στείρι Βοιωτίας

panepistimioΤου ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΚΙΒΑΛΟΥ*

Πριν από λίγα χρόνια επιχειρήθηκε η έμμεση ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με «εμπνευστή» τον Γ. Παπανδρέου που αποπειράθηκε, ανεπιτυχώς, να καταργήσει πλαγίως τον συνταγματικό περιορισμό. Ειρωνεία της ιστορίας: απέναντί του, πέρα από τη μαζική-συλλογική αντίδραση είχε και τον Ευάγγελο Βενιζέλο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 658 επιπλέον λέξεις