Με υποθήκη την Yγεία

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Tου Δήμου Χλωπτσιούδη

Στον έκτο χρόνο της ύφεσης η χώρα έχει μόνο να μετρά πληγές, όχι μόνο από την μονόπλευρη πολιτική λιτότητας αλλά και από την απουσία υποδομών να υποστηρίξουν τα θύματα της ύφεσης και να αμβλύνουν τις κοινωνικές αντιθέσεις που γιγαντώνονται. Ωστόσο, η πολιτική που ακολουθείται, δεν έχει στόχο ούτε τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης ούτε την προστασία του πολίτη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 649 επιπλέον λέξεις