Η ανεντιμότητα ότι δεν θα θιγούν μισθοί και συντάξεις !!!