Γαλλία: Για πρώτη φορά ανάπτυξη των φορτηγών PPT σε επιχειρήσεις, στο Μάλι