Εθνικός Ύμνος

Olympia.gr

20131122-201331.jpg

Ἀξιότιμοι,

Τό θέμα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου εἶναι πολύ σπουδαῖον δ’ ὅλον τόν Ἑλληνισμόν. Ἐχθές ὁ Ὑπουργός μέ μασιμένα λόγια πῆγε νά καλύψη τό ὅλο θέμα πιστεύοντας ὅτι συνεχίζουμε νά εἴμεθα βλᾶκες καί δέν καταλάβαίνουμε.
Τά ἐρωτήματα εἶναι:

1.- Πότε πουλήθηκε;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 44 επιπλέον λέξεις