Εικόνα της Ημέρας…20/11/2013

Απ'όλα (με sos)

Πάγκαλος: Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπούμε στο αεροπλάνο να φύγουμε.

Στα τσακίδια. Η Airbus έχει ήδη φροντίσει για τη περίπτωση σου…

Δείτε την αρχική δημοσίευση