Πρός βαρέως παραπαίοντα πρωθυπουργό.

Olympia.gr

Ἀπό Χαρίκλεια

Ἕνα βασικό μειονέκτημα τῶν κυβερνόντων μας εἶναι, ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἀμερικανοτραφεῖς ἤ ἀγγλοτραφεῖς. Ἀγνοοῦν ἐντελῶς τήν κυρίως εὐρωπαϊκή νοοτροπία καί ἰδίως  τήν γερμανική.

Ἔτσι εἶναι μονίμως ΕΚΤΟΣ τῆς γερμανικῆς ἰδίως, παιδιάς.

Θά συνιστοῦσα λοιπόν στόν κ. Σαμαρᾶ νά μήν πάει σάν ἐπαίτης στήν κ. Μέρκελ.

Μία ἀπό τίς κακές ἰδιότητες τῶν Γερμανῶν εἶναι, ὅταν δοῦν τόν ἄλλο ἀδύνατο νά τόν πατοῦν. Ἀντίθετα ἄν δοῦν ὅτι ὁ ἄλλος εἶναι

Δείτε την αρχική δημοσίευση 150 επιπλέον λέξεις